Ordinárium

INVITATÓRIUM | RANNÉ CHVÁLY | POSV. ČÍTANIE | VEŠPERY | KOMPLETÓRIUM

V NEDELE A NA SLÁVNOSTI po prvých vešperách | po druhých vešperách |
V PONDELOK | V UTOROK | V STREDU | VO ŠTVRTOK | V PIATOK

V. Bože, príď mi na pomoc.
R. Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

Sláva Otcu. Ako bolo. (Aleluja.)

Tu sa odporúča spytovať si svedomie. Pri spoločnom slávení sa môže konať úkon kajúcnosti, ako je v omši. (Pozri texty.)

HYMNUS

A Na sklonku dňa ťa úprimne,
    Stvoriteľ sveta, prosíme:
    láskavý Otec a náš Pán,
    stoj pri nás v noci a nás chráň.

    Len o tebe nech srdce sní,
    nech vo sne cíti, že si s ním,
    aby hneď, jak sa rozodnie,
   zaspievalo ti nábožne.

    Daj zdravie, milosť všetkým nám,
    veď našu myseľ k výšinám;
    nech temnú noc aj mrákavy
    jas tvojho svetla prežiari.

    O to ťa, Otče, prosíme
    s Kristom a v ňom sa modlíme;
    on s tebou večne živý je,
    s tebou i s Duchom kraľuje. Amen.

B Kriste, ty svetlo a náš deň,
    prevládaš noc a tmu a tieň;
    vieme, si Svetlo zo Svetla,
    čo svätým v nebi večne plá.

    Prosíme teba, Pane náš,
    ty sám nás v tejto noci stráž;
    v tebe nech srdce spočinie
    teraz i v nočnej hodine.

    A keď nám oči zastrie sen,
    nech srdce bedlí s tebou len;
    nech tvoju pomoc skusujú
    veriaci, čo ťa milujú.

    Ježišu Kriste, obráň nás
    pred pokušením v každý čas;
    spravuj nás, nech zlo odstúpi,
    veď si nás krvou vykúpil.

    Kriste, kráľ dobrý, láskavý,
    buď sláva tebe, Otcovi
    i Duchu Tešiteľovi,
    čo všetko v láske obnoví. Amen.

Vo Veľkonočnom období:

Ježišu, Vykupiteľ náš,
ty Slovo Otca večného;
bedlivo strážiš veriacich,
ty Svetlo Svetla božského.

Ty budíš deň a voláš noc,
Stvoriteľ sveta a náš Pán;
po denných prácach, námahách
pokojný spánok daruj nám.

Ty lámeš putá diablove,
ty nad smrťou si zvíťazil,
nedaj nám padnúť do hriechu,
za nás krv tiekla z_tvojich žíl.

Chceme si v_spánku pokojnom
údy i_myseľ osviežiť;
daj, nech duch vládne nad telom,
aby sme mohli večne žiť.

[LH, zv. II, str. 1511 má poslednú slohu uvedenú takto:

    Ježišu, víťaz nad smrťou,
    ty verným žiariš v ústrety;
    sláva ti s Otcom naveky
    v jednote s Duchom Presvätým. Amen.

Ide však o_text, ktorý nezodpovedá latinskému zneniu. Správne preložená sloha hymnu je v LH, zv. II, str. 511-512 aj 909: uvádzajú správny preklad podľa latinskej pôvodiny (LH, vol. II, p. 445. 770. 874-876), zakončenie totožné so záverečnou pre ostatné modlitby (napr. vešpery).]

Tebe buď sláva, Ježišu,
ktorý si slávne z_mŕtvych vstal;
Otcovi, Duchu Svätému
nech večne zuní pieseň chvál. Amen.

PSALMÓDIA

    Každý deň v týždni má vlastnú psalmódiu.
    Ale nedeľné kompletórium po prvých alebo po druhých vešperách možno zobrať aj mimo nedieľ a slávností, najmä ak niekto chce recitovať kompletórium spamäti.
    V oktáve Narodenia Pána a vo Veľkonočnej oktáve sa berie prvé alebo druhé nedeľné kompletórium.
    Vo Veľkonočnom období sa všetky žalmy recitujú s jedinou antifónou: Aleluja, aleluja, aleluja.

Ant. Ochraňuj nás, Bože, keď bdieme, opatruj nás, keď spíme; daj, aby sme bdeli s Kristom a odpočívali pokojne. (V.O. Aleluja.)

EVANJELIOVÝ CHVÁLOSPEV

Lk 2, 29-32

Kristus, svetlo národov a sláva Izraela

Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka *
    v pokoji podľa svojho slova,
lebo moje oči uvideli tvoju spásu, *
    ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov:
svetlo na osvietenie pohanov *
    a slávu Izraela, tvojho ľudu.

Ant. Ochraňuj nás, Bože, keď bdieme, opatruj nás, keď spíme; daj, aby sme bdeli s Kristom a odpočívali pokojne. (V.O. Aleluja.)

Modlime sa.

    Nasleduje modlitba zakončená zvolaním Amen.

    Potom nasleduje požehnanie (aj keď recituje jednotlivec):

Pokojnú noc a vytrvalosť v dobrom až do konca nech nám dá všemohúci Pán.
R. Amen.

    Nasleduje niektorá z mariánskych antifón.

HTML © Juraj Vidéky