Ordinárium

INVITATÓRIUM | RANNÉ CHVÁLY | POSV. ČÍTANIE | VEŠPERY | KOMPLETÓRIUM

V NEDELE A NA SLÁVNOSTI po prvých vešperách | po druhých vešperách |
V PONDELOK | V UTOROK | V STREDU | VO ŠTVRTOK | V PIATOK

V. Bože, príď mi na pomoc.
R. Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

Sláva Otcu. Ako bolo. (Aleluja.)

    Tu sa odporúča spytovať si svedomie. Pri spoločnom slávení sa môže konať úkon kajúcnosti, ako je v omši.

HYMNUS

PSALMÓDIA

Ant. Neskrývaj predo mnou svoju tvár, lebo sa spolieham na teba.
Vo Veľkonočnom období: Aleluja, aleluja, aleluja.

Žalm 143, 1-11
Modlitba v úzkosti

Človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba skrze vieru v Ježiša Krista. (Gal 2, 16)

Pane, vyslyš moju modlitbu, †
    pre svoju vernosť vypočuj moju úpenlivú prosbu, *
    pre svoju spravodlivosť ma vyslyš.
A svojho služobníka na súd nevolaj, *
    veď nik, kým žije, nie je spravodlivý pred tebou.

Nepriateľ ma prenasleduje, †
    zráža ma k zemi, *
    do temnôt ma vrhá ako dávno mŕtveho.
Duch sa mi zmieta v úzkostiach; *
    v hrudi mi srdce meravie.
Spomínam si na uplynulé dni, †
    o všetkých tvojich skutkoch rozmýšľam *
    a uvažujem o dielach tvojich rúk.
Vystieram k tebe ruky, *
    za tebou dychtím ako vyprahnutá zem.

Rýchle ma vyslyš, Pane, *
    lebo už klesám na duchu.
Neskrývaj predo mnou svoju tvár, *
    aby som nebol ako tí, čo zostupujú do hrobu.
Včasráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou, *
    lebo sa spolieham na teba.
Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať, *
    veď svoju dušu dvíham k tebe.
Pred nepriateľmi ma zachráň; *
    Pane, k tebe sa utiekam.
Nauč ma plniť tvoju vôľu, †
    lebo ty si môj Boh; *
    na správnu cestu nech ma vedie tvoj dobrý duch.

Pre svoje meno, Pane, zachováš ma nažive; *
    pretože si spravodlivý, vyveď ma z úzkosti.

Ant. Neskrývaj predo mnou svoju tvár, lebo sa spolieham na teba.
Vo Veľkonočnom období: Aleluja, aleluja, aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

1 Pt 5, 8-9a

Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite sa mu, pevní vo viere.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

R. Do tvojich rúk, Pane, * Porúčam svojho ducha. Do tvojich.
V. Ty si nás vykúpil, Pane, Bože verný. * Porúčam svojho ducha. Sláva Otcu. Do tvojich.

    Vo Veľkonočnom období:

R. Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha, * Aleluja, aleluja. Do tvojich.
V. Ty si nás vykúpil, Pane, Bože verný. * Aleluja, aleluja. Sláva Otcu. Do tvojich.

EVANJELIOVÝ CHVÁLOSPEV

Modlime sa.

Prosíme ťa, Bože, láskavo osvecuj túto noc a nám, svojim služobníkom, udeľ pokojný spánok, aby sme v tvojom mene radostne vstali, keď svitne nový deň. Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

    Potom nasleduje požehnanie (aj keď recituje jednotlivec):

Pokojnú noc a vytrvalosť v dobrom až do konca nech nám dá všemohúci Pán.
R. Amen.

    Nasleduje niektorá z mariánskych antifón.

HTML © Juraj Vidéky