Ordinárium

INVITATÓRIUM | RANNÉ CHVÁLY | POSV. ČÍTANIE | VEŠPERY | KOMPLETÓRIUM

V NEDELE A NA SLÁVNOSTI po prvých vešperách | po druhých vešperách |
V PONDELOK | V UTOROK | V STREDU | VO ŠTVRTOK | V PIATOK

V. Bože, príď mi na pomoc.
R. Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

Sláva Otcu. Ako bolo. (Aleluja.)

    Tu sa odporúča spytovať si svedomie. Pri spoločnom slávení sa môže konať úkon kajúcnosti, ako je v omši.

HYMNUS

PSALMÓDIA

Ant. Pane, dňom i nocou volám k tebe.
Vo Veľkonočnom období: Aleluja, aleluja, aleluja.

Žalm 88
Modlitba ťažko chorého

Toto je vaša hodina a moc temna. (Lk 22, 53)

Pane, ty Boh mojej spásy, *
    dňom i nocou volám k tebe.
Kiež prenikne k tebe moja modlitba, *
    nakloň svoj sluch k mojej prosbe.

Moja duša je plná utrpenia *
    a môj život sa priblížil k ríši smrti.
Už ma počítajú k tým, čo zostupujú do hrobu, *
    majú ma za človeka, ktorému niet pomoci.
Moje lôžko je medzi mŕtvymi, *
    som ako tí, čo padli a odpočívajú v hroboch,
na ktorých už nepamätáš, *
    lebo sa vymanili z tvojej náruče.

Hádžeš ma do hlbokej priepasti, *
    do temravy a tône smrti.
Doľahlo na mňa tvoje rozhorčenie, *
    svojimi prívalmi si ma zaplavil.

Odohnal si mi známych *
    a zošklivil si ma pred nimi.
Uväznený som a vyjsť nemôžem, *
    aj zrak mi slabne od zármutku.
K tebe, Pane, volám deň čo deň *
    a k tebe ruky vystieram.

Či mŕtvym budeš robiť zázraky? *
    A vari ľudské tône vstanú ťa chváliť?
Či v hrobe bude dakto rozprávať o tvojej dobrote *
    a na mieste zániku o tvojej vernosti?
Či sa v ríši tmy bude hovoriť o tvojich zázrakoch *
    a v krajine zabudnutia o tvojej spravodlivosti?

Ale ja, Pane, volám k tebe, *
    včasráno prichádza k tebe moja modlitba.
Prečo ma, Pane, odháňaš? *
    Prečo predo mnou skrývaš svoju tvár?
Biedny som a umieram od svojej mladosti, *
    vyčerpaný znášam tvoje hrôzy.
Cezo mňa sa tvoj hnev prevalil *
    a zlomili ma tvoje hrozby.
Deň čo deň ma obkľučujú ako záplava *
    a zvierajú ma zovšadiaľ.
Priateľov aj rodinu si odohnal odo mňa, *
    len tma je mi dôverníkom.

Ant. Pane, dňom i nocou volám k tebe.
Vo Veľkonočnom období: Aleluja, aleluja, aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

Jer 14, 9

Pane, ty si uprostred nás a tvoje meno sa vzýva nad nami. Neopúšťaj nás, Pane, Bože náš.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

R. Do tvojich rúk, Pane, * Porúčam svojho ducha. Do tvojich.
V. Ty si nás vykúpil, Pane, Bože verný. * Porúčam svojho ducha. Sláva Otcu. Do tvojich.

    Vo Veľkonočnom období:

R. Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha, * Aleluja, aleluja. Do tvojich.
V. Ty si nás vykúpil, Pane, Bože verný. * Aleluja, aleluja. Sláva Otcu. Do tvojich.

EVANJELIOVÝ CHVÁLOSPEV

Modlime sa.

Všemohúci Bože, daj, aby sme sa verne vinuli k tvojmu Synovi, ktorý bol pochovaný, a zaslúžili si vstať s ním k novému životu. Lebo on s tebou žije a kraľuje na veky vekov.
R. Amen.

    Potom nasleduje požehnanie (aj keď recituje jednotlivec):

Pokojnú noc a vytrvalosť v dobrom až do konca nech nám dá všemohúci Pán.
R. Amen.

    Nasleduje niektorá z mariánskych antifón.

HTML © Juraj Vidéky