Ordinárium

INVITATÓRIUM | RANNÉ CHVÁLY | POSV. ČÍTANIE | VEŠPERY | KOMPLETÓRIUM

V NEDELE A NA SLÁVNOSTI po prvých vešperách | po druhých vešperách |
V PONDELOK | V UTOROK | V STREDU | VO ŠTVRTOK | V PIATOK

V. Bože, príď mi na pomoc.
R. Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

Sláva Otcu. Ako bolo. (Aleluja.)

    Tu sa odporúča spytovať si svedomie. Pri spoločnom slávení sa môže konať úkon kajúcnosti, ako je v omši.

HYMNUS

PSALMÓDIA

Ant. Moje telo odpočíva v nádeji.
Vo Veľkonočnom období: Aleluja, aleluja, aleluja.

Žalm 16
Pán je môj dedičný podiel

Boh vzkriesil Ježiša a zbavil ho múk smrti. (Sk 2, 24)

Ochráň ma, Bože, *
    k tebe sa utiekam.

Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán. *
    Pre mňa niet šťastia bez teba.“
Svätým a slávnym mužom v krajine *
    patrí moja plná priazeň.
Rozmnožujú sa útrapy tých, *
    čo sa ženú za cudzími bôžikmi.
Nebudem vylievať krv na ich obetu, *
    ani ich mená nevezmem na pery.

Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu, *
    v tvojich rukách je môj osud.
Pripadol mi diel v kraji prekrásnom: *
    a je to pre mňa znamenité dedičstvo.
Velebím Pána, čo ma múdrosťou obdaril; *
    v noci ma k tomu moje srdce vyzýva.
Pána mám vždy pred očami; *
    a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.
Preto sa raduje moje srdce †
    a moja duša plesá *
    aj moje telo odpočíva v nádeji.

Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí *
    a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie.
Ukážeš mi cestu života. †
    U teba je plnosť radosti, *
    po tvojej pravici večná slasť.

Ant. Moje telo odpočíva v nádeji.
Vo Veľkonočnom období: Aleluja, aleluja, aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

1 Sol 5, 23

Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

R. Do tvojich rúk, Pane, * Porúčam svojho ducha. Do tvojich.
V. Ty si nás vykúpil, Pane, Bože verný. * Porúčam svojho ducha. Sláva Otcu. Do tvojich.

    Vo Veľkonočnom období:

R. Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha, * Aleluja, aleluja. Do tvojich.
V. Ty si nás vykúpil, Pane, Bože verný. * Aleluja, aleluja. Sláva Otcu. Do tvojich.

EVANJELIOVÝ CHVÁLOSPEV

Modlime sa.

Pane, Bože náš, osviež pokojným spánkom unavených celodennou prácou a posilňuj nás, aby sme ti telom i dušou oddane slúžili. Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

    Potom nasleduje požehnanie (aj keď recituje jednotlivec):

Pokojnú noc a vytrvalosť v dobrom až do konca nech nám dá všemohúci Pán.
R. Amen.

    Nasleduje niektorá z mariánskych antifón.

HTML © Juraj Vidéky