Ordinárium

INVITATÓRIUM | RANNÉ CHVÁLY | POSV. ČÍTANIE | VEŠPERY | KOMPLETÓRIUM

V NEDELE A NA SLÁVNOSTI po prvých vešperách | po druhých vešperách |
V PONDELOK | V UTOROK | V STREDU | VO ŠTVRTOK | V PIATOK

V. Bože, príď mi na pomoc.
R. Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

Sláva Otcu. Ako bolo. (Aleluja.)

    Tu sa odporúča spytovať si svedomie. Pri spoločnom slávení sa môže konať úkon kajúcnosti, ako je v omši.

HYMNUS

PSALMÓDIA

Ant. Ty, Pane, si Boh zhovievavý a veľmi milostivý.
Vo Veľkonočnom období: Aleluja, aleluja, aleluja.

Žalm 86
Modlitba chudobného v tiesni

Nech je zvelebený Boh, ktorý nás potešuje v každom našom súžení. (Porov. 2 Kor 1, 3. 4)

Nakloň, Pane, svoj sluch a vyslyš ma, *
    lebo som biedny a chudobný.
Ochraňuj ma, lebo som ti oddaný; *
    zachráň, Bože, svojho sluhu, ktorý dúfa v teba.

Zmiluj sa, Pane, nado mnou, *
    veď k tebe volám deň čo deň.
Obveseľ, Pane, svojho sluhu, *
    veď k tebe dvíham svoju dušu.
Lebo ty, Pane, si dobrý a láskavý *
    a veľmi milostivý voči všetkým, čo ťa vzývajú.

Pane, počuj moju modlitbu, *
    všimni si hlas mojej úpenlivej prosby.
V deň svojho súženia volám k tebe, *
    lebo ty ma vyslyšíš.

Niet podobného tebe medzi bohmi, Pane, *
    a nič sa nevyrovná tvojim dielam.
Všetky národy, ktoré si stvoril, prídu k tebe †
    a budú sa ti klaňať, Pane, *
    a tvoje meno oslavovať.
Lebo si veľký a robíš zázraky, *
    iba ty si Boh.

Ukáž mi, Pane, svoju cestu *
    a budem kráčať v tvojej pravde.
Daj, aby moje srdce bolo prosté *
    a malo bázeň pred tvojím menom.
Celým srdcom ťa chcem chváliť, Pane, Bože môj, *
    a tvoje meno oslavovať naveky;
veď si bol ku mne veľmi milostivý *
    a vytrhol si ma z najhlbšej priepasti.

Bože, pyšní povstali proti mne †
    a tlupa násilníkov mi čiahala na život; *
    nechceli ťa mať pred očami.
No ty, Pane, si Boh milosrdný a láskavý, *
    zhovievavý, veľmi milostivý a verný.
Pohliadni na mňa a zľutuj sa nado mnou; †
    daj silu svojmu služobníkovi, *
    zachráň syna svojej služobnice.
Nech som dôkazom tvojej dobroty, †
    aby moji nenávistníci s hanbou videli, *
    že ty, Pane, si mi pomohol a že si ma potešil.

Ant. Ty, Pane, si Boh zhovievavý a veľmi milostivý.
Vo Veľkonočnom období: Aleluja, aleluja, aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. 1 Sol 5, 9-10

Boh nás určil na to, aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel, aby sme žili spolu s ním, či už bdieme, alebo spíme.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

R. Do tvojich rúk, Pane, * Porúčam svojho ducha. Do tvojich.
V. Ty si nás vykúpil, Pane, Bože verný. * Porúčam svojho ducha. Sláva Otcu. Do tvojich.

    Vo Veľkonočnom období:

R. Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha, * Aleluja, aleluja. Do tvojich.
V. Ty si nás vykúpil, Pane, Bože verný. * Aleluja, aleluja. Sláva Otcu. Do tvojich.

EVANJELIOVÝ CHVÁLOSPEV

Modlime sa.

Prosíme ťa, Bože, daruj nášmu unavenému telu zdravý odpočinok, a čo sme dnes svojou prácou zasiali, nech prinesie večnú úrodu. Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

    Potom nasleduje požehnanie (aj keď recituje jednotlivec):

Pokojnú noc a vytrvalosť v dobrom až do konca nech nám dá všemohúci Pán.
R. Amen.

    Nasleduje niektorá z mariánskych antifón.

HTML © Juraj Vidéky