Prestupný rok

Gregoriánska reforma sa snažila zosúladiť počet dní v roku s dĺžkou (astronomického) solárneho roku, vkladá sa každý štvrtý rok za deň 28. február ešte jeden doplnkový deň, 29. február. Takýto rok sa potom nazýva prestupný. Je to každý rok, ktorý je bezo zvyšku deliteľný štyrmi. Prestupný je teda rok 1992, 1996, neprestupný rok 1993, 1994, 1995, 1997 atď.

Keďže však takéto pridávanie nie je úplne presné, inak je tomu s rokmi, ktoré sú deliteľné 100 (teda označujúce storočia, napr. 1800, 1900, 2000). Pre tie platí nasledujúce pravidlo: Rok označujúci storočie je prestupný iba vtedy, keď je násobkom čísla 400, inak je neprestupný. Teda roky 1700, 1800, 1900, 2100 atď. nie sú prestupné, ale roky 1600, 2000, 2400 prestupné sú.

Ďalšie súvisiace odkazy


© 1999-2022 Juraj Vidéky