Nedeľné písmeno

Všeobecný kalendár obsahuje pre celú Cirkev tie najdôležitejšie slávnosti, sviatky a spomienky. Okrem toho však pri každom dátume obsahuje jedno písmeno. Počnúc 1. januárom (písmeno A) nasledujú písmená cyklicky za sebou v poradí A, b, c, d, e, f, g, A atď. Nedeľné písmeno pre daný rok je písmeno, ktoré označuje všetky nedele vo všeobecnom kalendári.

Ak je rok prestupný, prináležia mu dve nedeľné písmená, pretože 28. február (písmeno c) je nasledovaný nie 1. marcom (písmeno d), ale 29. februárom. Takže prvé nedeľné písmeno sa vzťahuje na obdobie 1. januára – 28. februára, druhé písmeno sa vzťahuje na obdobie 1. marca – 31. decembra. Napríklad rok 1976 má nedeľné písmená d, c. Znamená to teda, že 22. februára (písmeno d) je nedeľa, potom nasleduje 29. február (zhodou okolností tiež nedeľa) a ďalšia nedeľa je 7. marca (písmeno c).

Ďalšie súvisiace odkazy


© 1999-2022 Juraj Vidéky