Liturgický rok (písmeno nedele)

Počas trojročného cyklu sa v období „cez rok“ čítajú texty evanjelií, zo znamená, že každé tri roky je v danú nedeľu „cez rok“ to isté evanjelium. Pritom písmená znamenajú nasledujúce:

Počas adventného, vianočného, pôstneho a veľkonočného obdobia sú čítania vlastné. Na slávnosti a sviatky sa číta aj Evanjelium podľa sv. Jána.

Ďalšie súvisiace odkazy


© 1999-2022 Juraj Vidéky