Download | Zdrojové kódy

<< command-line (Windows) | ^ Download, predgenerované modlitby >>

Zdrojové kódy

Prvá možnosť: breviar.sk

Aktuálne zdrojové kódy aj HTML zdrojové súbory si môžete vždy stiahnuť z nasledujúcich adries (tam sú zoradené zostupne podľa dátumu poslednej modifikácie):

Druhá možnosť: Github.com

Zdrojové kódy je možné stiahnuť aj zo stránky projektu github z nasledujúcej adresy:
https://github.com/breviar-sk/Liturgia-hodin-online

Upozorňujem, že sú aktualizované len sporadicky.

Zdrojové kódy pre OS Android a Apple iOS aplikácie: https://github.com/breviar-sk/Liturgia-hodin-online.

Poďakovanie

S nástrojom na verzionovanie a správu súborov git mi pomohol Jozef Fülöp, za čo mu veľmi pekne ďakujem.

Kompilácia

Pri command-line kompilácii pomôže súbor urob (bližší popis kompilácie). Ak máte akékoľvek otázky, napíšte mi.

Stručný popis, ako program funguje (môže poslúžiť ako úvod do štúdia zdrojových kódov) obsahujú nasledujúce stránky (neaktualizované cca. od roku 2006):


Posledná aktualizácia: 2020-01-05
© 1999-2024 Juraj Vidéky