O programe | Parametre

<< Úlohy | ^ O programe | ^^ Informácie | Niektoré použité štruktúry >>

Parametre programu

Keďže program má použitie aj ako CGI skript (teda internetová aplikácia, ktorá z prehliadača získa údaje vo forme GET, POST alebo zmiešaného URL requestu), ale aj ako program spustiteľný z príkazového riadka (či už v linuxe alebo pod DOS/Windows), parametre sa v niektorých prípadoch rôznia. Je to preto, že command-line verzia často používa jeden parameter v závislosti od ostatných na rôzne účely, avšak pre webovské rozhranie je potrebné, aby každý parameter mal osobitné meno (úvodný formulár napr. potrebuje viacero údajov určujúcich roky). Odlišnosti medzi parametrami pre URL requesty a command-line verziu programu uvádzame na príslušných miestach.

Okrem toho command-line verzia môže byť spustená v tzv. batch móde (dávkové spracovanie), keď pre určité dvoma dátumami ohraničené obdobie vytvorí dávkový súbor (skript), ktorý po spustení generuje modlitby pre dané obdobie. Tento spôsob použitia sa značne líši od ostatných, preto ho popisujeme na osobitnom mieste.

Pre parametre určujúce možnosti majú nasledujúce hodnoty: bitová-hodnota * 1 – áno, 0 – nie (jednotlivé bitové komponenty pre danú option sa sčítajú).

Ak dostane program nesprávne parametre (zahŕňa i prípady nesprávnych hodnôt parametrov alebo ďalšie chýbajúce parametre závisiace od iných parametrov), export obsahuje chybové hlásenie. Naviac, command line verzia vypíše chybové hlásenie na stderr.

Ako zistiť nastavenie jednotlivých parametrov

Spôsob, ako zistiť parametre podľa vašich nastavení v prehliadači, najmä teda pre bitové položky (option 1 až 5). Postupujte takto:

  1. Otvorte si úvodnú stránku v samostatnom okne/záložke prehliadača tak, aby ste videli v riadku s internetovou adresou (URL, „address bar“) odkaz zakončený takto: /cgi-bin/l.cgi?qt=pdnes (otvoriť v novom okne/záložke prehliadača).
  2. Ponastavujte jednotlivé nastavenia (v časti Nastavenia).
  3. Stlačte tlačidlo Uložiť.
  4. Stlačte tlačidlo dnes (nachádza sa navrchu stránky, bezprostredne pod hlavným nadpisom, ktorý zodpovedá aktuálnemu dátumu).
  5. Všimnite si, že odkaz v riadku s internetovou adresou (URL, „address bar“) sa zmenil; je dlhší. Vyzerá napríklad takto: http://breviar.sk/cgi-bin/l.cgi?qt=pdnes&f=Cambria&s=medium&o0=3&o1=0 (niekedy môže byť ešte dlhší). To, čo obsahuje, sú všetky vami zvolené nastavenia presne tak, ako ste ich zadali. Tento odkaz si uložte medzi „obľúbené adresy“. Používajte ho namiesto štandardného odkazu „Verzia stránok pre mobilné zariadenia (bez rámcov) (napr. pre mobilné telefóny, PDA a pod.)“ z hlavnej stránky internetovej Liturgie hodín.

Príklad: http://breviar.sk/cgi-bin/l.cgi?qt=pdnes&o0=3&o1=4160&o2=760

Odtiaľ vidno, že parameter pre option 0 má hodnotu 3, pre option 1 je hodnota 4160 a pre option 2 hodnotu 760.

Príklady

Ako sa vraví, príklad môže všetky pochybnosti razom odstrániť alebo naopak, podnietiť ďalšie otázky. Za oboma účelmi sú uvedené nasledujúce príkady použitia command-line programu (novšie príklady pre batch mód).

Staršie príklady:

Ak sa vyskytnú nejaké nezrovnalosti alebo nefunkčnosti, prosím píšte. Command-line verzia je viac-menej experiment. Ďakujem.


Autor programovej časti © 1999-2024 Juraj Vidéky
Všetky práva vyhradené.
Posledná aktualizácia: 2017-05-03
© 1999-2024 Juraj Vidéky