O programe | Niektoré použité štruktúry

<< O programe (podrobnejšie) | ^ O programe | ^^ Informácie

Tu sú niektoré dátové štruktúry, ktoré program využíva (výpis z C++ hlavičkových súborov):

Štruktúra pre jednotlivý deň

struct dm{ };
typedef struct dm _struct_dm;

Štruktúra pre časti modlitby

struct tmodlitba1{ };
typedef struct tmodlitba1 _type_ranne_chvaly;
typedef struct tmodlitba1 _type_vespery;
typedef struct tmodlitba1 _type_1vespery;
typedef struct tmodlitba1 _type_posv_citanie;

Štruktúra pre (kalendárny) rok

struct lrok{ };
typedef struct lrok _struct_lrok;

© 1999-2024 Juraj Vidéky