Informácie | Prepisovanie textov

<< O textoch | ^ Informácie | O programe >>

Prepisovanie textov

Tieto stránky používajú aj texty prepísané do elektronickej podoby (alebo iným spôsobom do nej prevedené, napr. OCR po naskenovaní). Takmer všetky texty už sú v elektronickej podobe, preto ďakujem za všetku pomoc.

Poďakovania

Od júla 2003, keď sa s prepisovaním začalo, boli postupne prepísané nasledujúce časti (mená sú uvádzané tak, ako sa vyskytujú v mailoch, teda často bez diakritiky):


© 1999-2022 Juraj Vidéky