Často kladené otázky
o Liturgii hodín a stránkach

(FAQ, Frequently Asked Questions)

^ Hlavná stránka | FAQ: Android app >> | FAQ: Apple iOS app >> | Podnety, nápady, návrhy... >> | Vaše postrehy >> | Ďalšie otázky k LH >> | Chcem sa modliť... >>
Čo je Liturgia hodín?
Liturgia hodín (resp. posvätné ofícium) je denná modlitba katolíckej Cirkvi latinského obradu (rímskokatolíci). Modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici. Pozri aj Stručná charakteristika liturgie hodín.

Majú liturgiu hodín aj katolíci iných obradov či iní kresťania?
Miestne katolícke cirkvi iných obradov (koptského, etiópskeho, maronitského, sýrskeho, malankarského, chaldejského, malabarského, arménskeho a byzantského) majú odlišnú dennú modlitbu. Pokiaľ ide o katolíkov byzantského obradu, ktorí sa na Slovensku nazývajú gréckokatolíci, tí majú tzv. časoslov (doslovný preklad gréckeho horologion). Dennú modlitbu v podobe breviára používajú aj kňazi iných kresťanských cirkví, napr. anglikáni alebo starokatolíci.

Čo je breviár?
Breviár (lat. breviarum) je kniha (4 zväzky), obsahujúca texty liturgie hodín. Krátky slovník slovenského jazyka uvádza: breviár – liturgická kniha textov cirkevných hodiniek.

Čo je Ordinárium?
Ordinárium (lat. ordinarius = riadny, pravidelný) je popis poriadku/spôsobu, ako sa modlí liturgia hodín. Tu sú stránky, obsahujúce ordinárium pre jednotlivé modlitby.

Čo znamenajú rôzne značky (a ich farby) v texte modlitieb?
Pozrite stránku Vysvetlivky k značkám v textoch modlitieb.

Ako mám vygenerovať modlitbu na daný deň?
Pozrite stránku Ako používať túto on-line verziu liturgie hodín (on-line breviár).

Sú modlitby pre jednotlivé dni uložené na serveri?
Tieto stránky sú navrhnuté tak, aby pre zvolený dátum dynamicky vygenerovali (vytvorili) požadovaný text modlitby resp. iný požadovaný výsledok. Teda texty nie sú nikde „uložené“. Ak chcete vedieť viac, ako program vytvára jednotlivé texty, pozrite stránku Ako sa generuje modlitba.

Modlitby teda nie sú uložené na serveri – nemôžem si nič stiahnuť?
Hoci modlitby pri on-line breviári nie sú na serveri uložené, snažíme sa vyjsť v ústrety používateľom, ktorí si chcú modlitby stiahnuť dopredu (napr. na celý rok do PDA či iného prenosného zariadenia, na ktorom nie je podporovaná off-line verzia), a preto sú na serveri aj vopred vygenerované modlitby, ktoré si môžete stiahnuť v časti Predgenerované modlitby.
Ak chcete vedieť viac o rôznych spôsoboch, ako dostať modlitby do mobilého telefónu, pozrite sem: Download (na stiahnutie).

Môj mobil nevie zobrazovať predgenerované HTML modlitby. Čo mám robiť?
Pre mobily s podporou JAVA, ktoré nevedia prehrávať HTML, ale majú podporu Java (J2ME), existujú exportované predgenerované modlitby vo formáte eBook/JAR (riešenie s použitím aplikácie tequilacat).

V breviári sa niekedy nachádza viacero napr. hymnov, ale stránky zobrazia iba jeden. Prečo?
Pre niektoré slávenia, ktoré ponúkajú viacero hymnov, čítaní, antifón, alebo viacero typov prosieb, sa pre zvolený deň zobrazí vždy jedna možnosť, a to zvyčajne v závislosti od týždňa cezročného obdobia (a teda napr. v prípade troch možností pre hymnus posvätných čítaní pre ľubovoľnú spomienku Panny Márie v sobotu sa budú tieto opakovať cyklicky po troch týždňoch). Zvolili sme tento spôsob najmä v tých prípadoch, keď je viacero možností (a teda sme realizovali „náhodnosť“ výberu, od ktorej odbremeňujeme používateľa).
     Pre ostatné slávenia sme zvolili druhú alternatívu, a to zobrazenie všetkých možností, ktoré sa ponúkajú v breviári (najmä v prípadoch, keď sú k dispozícii dve možnosti).

On-line breviár sa mi veľmi páči. Doma však nemám pripojenie na Internet. Existuje aj niečo pre mňa?
Áno, existuje aj program pod OS Windows 7/8/10, a to command-line verzia pre príkazový riadok (generuje stránky v podobe HTML súborov). Je možné stiahnuť si ich na týchto stránkach. Ak máte nejaké problémy alebo otázky, prosím, kontaktujte ma.

Stiahol som si na domáce použitie off-line verziu breviára. Je možné vygenerovať viacero modlitieb naraz?
Áno, command-line verzia (pre príkazový riadok) umožňuje generujovať modlitby v podobe HTML súborov aj pre viacero zadaných dní (tzv. batch mode, dávkové spracovanie). Pritom je možné vytvoriť pre každú modlitbu osobitný súbor, alebo vygenerovať všetky modlitby do jedného súboru. Pozrite si podrobne parametre pre dávkové spracovanie.

Má stránka povolenie Cirkvi?
Pracuje sa na tom. Samotné texty sú preberané z tlačených vydaní breviárov s povolením vlastníka autorských práv. Postupne boli texty prevádzané do elektronickej podoby v rámci projektu, ktorý podporila i Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky KBS ako mediálny projekt s evanjelizačným zameraním. Kódex kánonického práva neurčuje potrebu cirkevného schválenia pre internetové projekty, avšak projekt získal súhlas na použitie textov oficiálneho prekladu Liturgie hodín v elektronickej podobe.

Počul som o podobných stránkach v českom (breviar.cz, breviar.op.cz) resp. maďarskom (zsolozsma.katolikus.hu) jazyku. Čo majú spoločné s týmto projektom?
Ide o dcérske projekty v tom zmysle, že autorom programovej časti je autor týchto stránok, texty poskytujú a zastrešujú českí/maďarskí partneri. Samozrejme chyby v textoch a programe opravuje autor stránok.
Projekt českého dominikánskeho breviára sa osamostatnil v r. 2011.

Projekt www.breviar.sk sa mi veľmi páči a rád by som ho podporil – ako môžem pomôcť?
Budeme veľmi radi, keď nás podporíte akýmkoľvek spôsobom. Niektoré z nich sme popísali v časti Ako pomôcť. Ak máte ďalšie otázky, prosím, kontaktujte ma.

Mám nápad, čo by sa dalo na stránkach zlepšiť. Môžem ho poslať?
Budeme veľmi radi, keď nám zašlete akýkoľvek nápad, návrh na zlepšenie, aj kritiku. Na niektoré takéto podnety sme však už odpovedali v časti Podnety, nápady, návrhy, otázky o programe a stránkach, preto si prosím najskôr prečítajte tie návrhy a odpovede.
Ak máte nápad, návrh na zlepšenie, a pod., ktoré ešte neboli zaznamenané, prosím, kontaktujte ma.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Ak ste nenašli odpoveď na svoju otázku, ktorá sa týka Liturgie hodín, skúste ešte pozrieť do časti Ďalšie otázky k Liturgii hodín.
Ak máte iné otázky, prosím, kontaktujte ma.

Posledná aktualizácia: 2021-01-05
© 1999-2024 Juraj Vidéky