Zoznam PDF modlitieb

Predgenerované PDF modlitby sú prítomné na Internete (http://www.breviar.sk/download/pdf/index.htm). Lokálna kópia stránok tieto predgenerované PDF modlitby neobsahuje.


© 2007 Juraj Vidéky