Zoznam modlitieb pre rok 2008

Predgenerované stránky sú prítomné na Internete (http://www.breviar.sk/download/2008/index.htm). Lokálna kópia stránok nepotrebuje tieto predgenerované stránky, pretože je schopná sama generovať texty modlitieb.


© 2008 Juraj Vidéky