Liturgia hodín

Liturgia hodín je denná modlitba Cirkvi (na týchto stránkach Katolíckej cirkvi latinského obradu).
Breviár je kniha, obsahujúca liturgiu hodín. Viac o Liturgii hodín...

Liturgia hodin

Vyberte si:

Súhlas na publikovanie textov od SSV (tzv. licencia)
Liturgia hodín v českom jazyku - dcérsky projekt


„Kresťanská modlitba je predovšetkým modlitba celého spoločenstva ľudí, ktoré si Kristus pridružil. [...]
Preto sa modlitba posvätných hodín predkladá všetkým veriacim v Krista, a to aj tým, ktorí podľa zákonov Cirkvi nie sú povinní ju recitovať. [...]
Táto modlitba však dostáva svoju jednotnosť z Kristovho srdca.“
Pavol VI., apoštolská konštitúcia Laudis canticum(c) 1999-2007 Juraj Vidéky