Liturgia hodín

Liturgia hodín je denná modlitba katolíckej Cirkvi latinského obradu.
Breviár je kniha, obsahujúca liturgiu hodín.
Liturgia hodin

Vyberte si:

Kde sa ešte môžem modliť Liturgiu hodín? (zrkadlá-mirrors)


(c) 1999-2005 Juraj Vidéky