Žalm {r:Žl}91 (90){/r}
Pod ochranou Nejvyššího
Dal jsem vám moc šlapat na hady a štíry. ({r}Lk 10,19{/r})

{v}1{/v}Kdo přebýváš v_ochraně Nejvyššího,{x}

kdo dlíš ve stínu Všemocného,

{v}2{/v}řekni Hospodinu: „Mé útočiště jsi a má tvrz,{x}

můj Bůh, v_něhož doufám!“

{v}3{/v}Neboť on tě vysvobodí z_léčky ptáčníka,{x}

ze zhoubného moru.

{v}4{/v}Ochrání tě svými perutěmi,{+}

uchýlíš se pod jeho křídla,{x}

štít a pavéza je věrnost jeho.

{v}5{/v}Nemusíš se bát noční hrůzy,{x}

šípu létajícího ve dne,

{v}6{/v}moru, který se plíží ve tmě,{x}

nákazy, jež pustoší o_polednách.

{v}7{/v}I_když padne po tvém boku tisíc a po tvé pravici deset tisíc,{x}

k_tobě se přece nepřiblíží.

{v}8{/v}Svýma očima jen můžeš hledět,{x}

a spatříš odplatu bezbožníků.

{v}9{/v}Neboť Hospodin je tvé útočiště:{x}

za ochranu zvolil sis Nejvyššího.

{v}10{/v}Nepřihodí se ti nic zlého{x}

a útrapa se k_tvému stanu nepřiblíží.

{v}11{/v}Vždyť svým andělům vydal o_tobě příkaz,{x}

aby tě střežili na všech tvých cestách.

{v}12{/v}Na svých rukou tě ponesou,{x}

abys nenarazil o_kámen svou nohou.

{v}13{/v}Po zmiji a hadu budeš kráčet,{x}

šlapat budeš po lvu i_draku.

{v}14{/v}„Vysvobodím ho, protože lne ke mně,{x}

ochráním ho, protože zná mé jméno.

{v}15{/v}Vyslyším ho, až mě bude vzývat,{+}

budu při něm v_tísni,{x}

zachráním ho a oslavím.

{v}16{/v}Nasytím ho dlouhým věkem{x}

a ukáži mu svou spásu.“


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky