Žalm {r:Žl}75{/r} (74)
Bůh je spravedlivý soudce
Mocné sesadil z_trůnu a ponížené povýšil. ({r}Lk 1,52{/r})

{v}2{/v}Velebíme tě, Bože, velebíme{x}

a vzýváme tvé jméno, vypravujeme o_tvých divech.

{v}3{/v}„Až stanovím vhodnou dobu,{x}

já sám budu soudit spravedlivě.

{v}4{/v}I_kdyby se země třásla, i_všichni, kdo ji obývají,{x}

já pevně držím její sloupy.

{v}5{/v}Říkám vzdorným: ‚Zanechte vzdoru‘,{x}

říkám bezbožným: ‚Nezdvihejte pyšně hlavu‘.

{v}6{/v}Nezdvihejte pyšně hlavu proti Nejvyššímu,{x}

nemluvte drze proti Bohu!

{v}7{/v}Spravedlnost nepřijde od východu ani od západu,{x}

z_pustiny ani z_hor,

{v}8{/v}ale Bůh je soudce,{x}

jednoho ponižuje, druhého povyšuje.

{v}9{/v}Neboť Hospodin má v_ruce číši,{x}

v_ní šumí víno silně kořeněné.

Dává z_ní napít: vylokají je až po kvasnice,{x}

pít musí všichni bezbožníci země!“

{v}10{/v}Já však budu navždy jásat,{x}

zpívat Jakubovu Bohu.

{v}11{/v}Rozdrtím úplně pýchu bezbožníků,{x}

vynikne moc spravedlivých.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky