{z95}Pokud se následující žalm říkal při uvedení do první modlitby dne, nahradí se zde žalmem 95 (94).{/z95}
Žalm {r:Žl}67 (66){/r}
{k:kat-z67.htm}Ať chválí Boha všechny národy{/k}
Budiž vám známo: Pohanům je poslána tato Boží spása. ({r}Sk 28,28{/r})

{v}2{/v}Bože, buď milostiv a žehnej nám,{x}

ukaž nám svou jasnou tvář,

{v}3{/v}kéž se pozná na zemi, jak jednáš,{x}

kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ.

{v}4{/v}Ať tě, Bože, velebí národy,{x}

ať tě velebí kdekterý národ!

{v}5{/v}Nechť se lidé radují a jásají,{+}

že soudíš národy spravedlivě{x}

a lidi na zemi řídíš.

{v}6{/v}Ať tě, Bože, velebí národy,{x}

ať tě velebí kdekterý národ!

{v}7{/v}Země vydala svou úrodu,{x}

Bůh, náš Bůh, nám požehnal.

{v}8{/v}Kéž nám Bůh žehná,{x}

ať ho ctí všechny končiny země!


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky