Žalm {r:Žl}62 (61){/r}
{k:kat-z62.htm}Jen v_Bohu je pokoj{/k}
Bůh, dárce naděje, ať vás naplní pokojem ve víře. ({r}Řím 15,13{/r})

{v}2{/v}Jen v_Bohu odpočívá má duše,{x}

od něho je má spása.

{v}3{/v}Jen on je má skála a spása,{x}

má tvrz, nic mnou nepohne.

{v}4{/v}Jak dlouho chcete dorážet na člověka,{+}

jak dlouho jej chcete všichni podrážet,{x}

jak nakloněnou stěnu, jako zeď na spadnutí?

{v}5{/v}Věru, z_mé výše se snaží mě svrhnout,{x}

libují si ve lži;

svými ústy blahořečí,{x}

ve svém nitru proklínají.

{v}6{/v}Jen v_Bohu odpočívej, má duše,{x}

od něho pochází to, v_co doufám.

{v}7{/v}Jen on je má skála a spása,{x}

má tvrz, nepohnu se!

{v}8{/v}U Boha je má spása a sláva,{x}

má pevná skála: mé útočiště je v_Bohu.

{v}9{/v}Lidé, doufejte v_něho v_každé době,{+}

před ním vylejte své srdce,{x}

Bůh je naše útočiště!

{v}10{/v}Lidé jsou jen závan dechu,{x}

neupřímní jsou smrtelníci,

položeni na váhu, vystupují vzhůru,{x}

jsou dohromady lehčí než dech.

{v}11{/v}Nespoléhejte na násilí, nebažte po lupu;{x}

na bohatství, když se rozmnoží, nelpěte srdcem.

{v}12{/v}Jedno slovo Bůh pravil, toto dvojí jsem slyšel:{x}

„Bohu náleží moc,

{v}13{/v}tobě, Pane, láska,{x}

neboť ty odplácíš každému podle jeho díla.“


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky