Žalm {r:Žl}56 (55), 2-7.9-14{/r}
Důvěra v_Boží slovo
Žalm představuje Krista v_jeho utrpení. (Sv. Jeroným)

{v}2{/v}Smiluj se nade mnou, Bože, neboť člověk po mně šlape,{x}

stále mě tísní bojem.

{v}3{/v}Stále po mně šlapou moji protivníci,{x}

je jich hodně, kdo proti mně brojí.

{v}4{/v}Svrchovaný, když se mě zmocní bázeň,{x}

v_tebe budu doufat.

{v}5{/v}V_Boha, jehož slib velebím,{+}

v_Boha důvěřuji a nebudu se bát,{x}

co mi může udělat člověk?

{v}6{/v}Celý den na mě sočí,{x}

všechny jejich myšlenky směřují k_mé zkáze.

{v}7{/v}Scházejí se, číhají,{x}

slídí po mých stopách, usilují o_můj život.

{full-text}

[{v}8{/v}Za zločin je stihni odplatou,{x}

Bože, sraz v_hněvu národy!]

{/full-text}

{v}9{/v}Ty sám si zapiš mou bídu,{+}

vpiš mé slzy do svého záznamu,{x}

mé trampoty do svého svitku!

{v}10{/v}Pak ustoupí moji nepřátelé,{+}

kdykoli tě budu volat;{x}

vím velmi dobře, že Bůh je pro mě!

{v}11{/v}V_Boha, jehož slib velebím,{x}

v_Hospodina, jehož slib velebím,

{v}12{/v}v Boha důvěřuji a nebudu se bát,{x}

co mi může udělat člověk?

{v}13{/v}Bože, jsem ti zavázán sliby,{x}

přinesu ti děkovnou oběť,

{v}5{/v}že jsi vysvobodil můj život ze smrti,{+}

mé nohy z_pádu,{x}

abych kráčel před Bohem ve světle živých.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky