Žalm {r:Žl}54 (53),3-6.8-9{/r}
Prosba o_pomoc
Bůh by se nezastal svých vyvolených, kteří k_němu volají ve dne v_noci? ({r}Lk 18,7{/r})

{v}3{/v}Bože, zachraň mě pro své jméno,{x}

svou mocí mi zjednej právo!

{v}4{/v}Bože, slyš moji modlitbu,{x}

popřej sluchu slovům mých úst!

{v}5{/v}Neboť povstali proti mně zpupní lidé,{+}

násilníci mi ukládali o_život,{x}

na Boha nebrali ohled.

{v}6{/v}Hle, Bůh mi pomáhá,{x}

Pán mě udržuje naživu.

{full-text}

[{v}7{/v}Obrať zlo proti mým odpůrcům,{x}

pro svoji věrnost je zahlaď!]

{/full-text}

{v}8{/v}Budu s_radostí přinášet oběti,{x}

chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré,

{v}9{/v}vždyť mě vyprostilo z_každé tísně,{x}

na nepřátele vítězně pohlédlo mé oko.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky