Žalm {r:Žl}52 (51){/r}
Proti pomlouvači
Kdo se chlubí, ať se chlubí v_Pánu. ({r}1 Kor 1,31{/r})

{v}3{/v}Proč se chlubíš hanebností,{x}

bezectný siláku?

{v}4{/v}Stále jen myslíš na zkázu,{x}

tvůj jazyk je jak ostrá břitva, ty pleticháři!

{v}5{/v}Podlost je ti milejší než dobro,{x}

lhaní víc než mluvit, jak se sluší.

{v}6{/v}V_každé pomlouvačné řeči máš zálibu,{x}

falešný jazyku!

{v}7{/v}Proto tě Bůh zahubí,{x}

odstraní tě navždy,

vytáhne tě ze stanu,{x}

vyrve tě ze země živých.

{v}8{/v}Spravedliví to uvidí a zaleknou se,{x}

jemu se však vysmějí:

{v}9{/v}„Hle, člověk, který si nezvolil{x}

Boha za svou záštitu,

spoléhal na své velké bohatství,{x}

domohl se moci svou násilností.“

{v}10{/v}Já však jsem jako zelená oliva v_Božím domě,{x}

stále se spoléhám na Boží slitovnost.

{v}11{/v}Ustavičně tě chci chválit, že jsi to učinil,{x}

před tvými svatými chci slavit tvé jméno, neboť je dobré.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky