Žalm {r:Žl}46 (45){/r}
Bůh je naše útočiště a síla
Dají mu jméno Emanuel, to znamená „Bůh s_námi“. ({r}Mt 1,23{/r})

{v}2{/v}Bůh je naše útočiště a síla,{x}

osvědčil se jako nejlepší pomocník v_nouzi.

{v}3{/v}Proto se nebojíme, i_kdyby se kácela země,{x}

i_kdyby se hory řítily do hlubin moře.

{v}4{/v}Ať se bouří moře, pění jeho vody,{x}

ať se třesou hory, když se moře vzdouvá,

s_námi je Hospodin zástupů,{x}

Bůh Jakubův je naší tvrzí.

{v}5{/v}Proudy bystřin jsou k_radosti Božímu městu,{x}

přesvatému stánku Nejvyššího,

{v}6{/v}Bůh je v_jeho středu, nepohne se,{x}

od časného jitra ho Bůh bude chránit.

{v}7{/v}Národy se bouřily, říše se bortily;{x}

tu zahřměl svým hlasem, země se rozplynula.

{v}8{/v}S_námi je Hospodin zástupů,{x}

Bůh Jakubův je naší tvrzí.

{v}9{/v}Pojďte, pozorujte Boží skutky,{x}

které učinil k_úžasu země.

{v}10{/v}Zamezuje války až po samé hranice světa,{x}

láme luky, přeráží oštěpy a štíty pálí ohněm.

{v}11{/v}Přestaňte a uznejte, že já jsem Bůh,{x}

převyšuji národy, převyšuji svět.

{v}12{/v}S_námi je Hospodin zástupů,{x}

Bůh Jakubův je naší tvrzí.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky