Žalm {r:Žl}43 (42){/r}
{k:kat-z43.htm}Přistoupím k_Božímu oltáři{/k}
Já jsem přišel na svět jako světlo. ({r}Jan 12,46{/r})

{v}1{/v}Bože, zjednej mi právo{+}

a ujmi se mé pře proti bezbožnému lidu,{x}

zbav mě člověka lstivého a zločinného!

{v}2{/v}Bože, vždyť ty jsi má síla,{+}

proč jsi mě zahnal?{x}

Proč se musím smutně vláčet tísněn nepřítelem?

{v}3{/v}Sešli své světlo a svou věrnost:{+}

ty ať mě vedou{x}

a přivedou na tvou svatou horu a do tvých stanů.

{v}4{/v}Pak přistoupím k_Božímu oltáři,{x}

k_Bohu, který mě naplňuje radostí.

Oslavím tě citerou,{x}

Bože, můj Bože.

{v}5{/v}Proč se rmoutíš, má duše,{x}

a proč ve mně sténáš?

Doufej v_Boha, vždyť zase ho budu chválit,{x}

svého spasitele a svého Boha!


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky