Žalm {r:Žl}146{/r} (145)
Blaženost těch, kdo doufají v_Boha
Chválíme Boha svým životem, to znamená svým jednáním. (Arnobius)

{v}1{/v}Duše má, chval Hospodina!{+}

{v}2{/v}Pokud žiji, chci chválit Hospodina,{x}

pokud budu, chci opěvovat svého Boha.

{v}3{/v}Nespoléhejte na knížata,{x}

na člověka, u_něho není spásy.

{v}4{/v}Vrací se do své půdy, když vyjde jeho dech,{x}

tehdy se zhatí všechny jeho plány.

{v}5{/v}Šťastný, komu pomáhá Bůh Jakubův,{x}

kdo doufá v_Hospodina, svého Boha.

{v}6{/v}On učinil nebe i_zemi,{x}

moře i_vše, co je v_nich.

On zachovává věrnost navěky,{+}

{v}7{/v}zjednává právo utlačeným,{x}

dává chléb lačným.

Hospodin vysvobozuje vězně,{x}

Hospodin otvírá oči slepým,

{v}8{/v}Hospodin napřimuje sklíčené,{x}

Hospodin miluje spravedlivé.

{v}9{/v}Hospodin chrání přistěhovalce,{+}

podporuje sirotka a vdovu,{x}

ale mate cestu bezbožníků.

{v}10{/v}Hospodin bude vládnout na věky,{x}

tvůj Bůh, Sióne, po všechna pokolení.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky