Žalm {r:Žl}136 (135){/r}
Velikonoční chvalozpěv
Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v_moudrosti a lásce. (IV. anafora)
I_(1-9)

{v}1{/v}Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý,{x}

jeho milosrdenství trvá navěky.

{v}2{/v}Oslavujte Boha bohů,{x}

jeho milosrdenství trvá navěky.

{v}3{/v}Oslavujte Pána pánů,{x}

jeho milosrdenství trvá navěky.

{v}4{/v}On sám učinil velké divy,{x}

jeho milosrdenství trvá navěky.

{v}5{/v}On moudře učinil nebe,{x}

jeho milosrdenství trvá navěky.

{v}6{/v}On rozprostřel na vodách zemi,{x}

jeho milosrdenství trvá navěky.

{v}7{/v}On učinil veliká světla,{x}

jeho milosrdenství trvá navěky:

{v}8{/v}slunce, aby vládlo ve dne,{x}

jeho milosrdenství trvá navěky,

{v}9{/v}měsíc a hvězdy, aby vládly v_noci,{x}

jeho milosrdenství trvá navěky.

II (10-15)
II (10-26)

{v}10{/v}On pobil Egypťany v_jejich prvorozencích,{x}

jeho milosrdenství trvá navěky.

{v}11{/v}On vyvedl Izraele z_jejich středu,{x}

jeho milosrdenství trvá navěky,

{v}12{/v}mocnou rukou a napřaženým ramenem,{x}

jeho milosrdenství trvá navěky.

{v}13{/v}On rozdělil Rudé moře,{x}

jeho milosrdenství trvá navěky,

{v}14{/v}a převedl Izraele jeho středem,{x}

jeho milosrdenství trvá navěky.

{v}15{/v}On svrhl faraona s_jeho vojskem do Rudého moře,{x}

jeho milosrdenství trvá navěky.

III (16-26)

{v}16{/v}On vedl svůj národ na poušti,{x}

jeho milosrdenství trvá navěky.

{v}17{/v}On potřel veliké krále,{x}

jeho milosrdenství trvá navěky.

{v}18{/v}On zabil mocné krále,{x}

jeho milosrdenství trvá navěky:

{v}19{/v}Sichona, krále amoritského,{x}

jeho milosrdenství trvá navěky,

{v}20{/v}a Oga, krále bašanského,{x}

jeho milosrdenství trvá navěky,

{v}21{/v}a dal jejich zem do majetku,{x}

jeho milosrdenství trvá navěky,

{v}22{/v}do majetku Izraeli, svému služebníku,{x}

jeho milosrdenství trvá navěky.

{v}23{/v}On si vzpomněl na nás v_našem ponížení,{x}

jeho milosrdenství trvá navěky,

{v}24{/v}a vysvobodil nás od našich protivníků,{x}

jeho milosrdenství trvá navěky.

{v}25{/v}On dává pokrm každému tvoru,{x}

jeho milosrdenství trvá navěky.

{v}26{/v}Oslavujte Boha nebes,{x}

jeho milosrdenství trvá navěky.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky