Žalm {r:Žl}131{/r} (130)
{k:kat-z131.htm}Důvěřuj v_Boha jako dítě{/k}
Učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. ({r}Mt 11,29{/r})

{v}1{/v}Hospodine, mé srdce se nevypíná,{x}

nevyvyšují se mé oči,

neženu se za velikými věcmi{x}

pro mě nedostižnými.

{v}2{/v}Spíše jsem uklidnil a utišil svou duši{+}

jako dítě na matčině klíně;{x}

jako dítě, tak je má duše ve mně.

{v}3{/v}Doufej, Izraeli, v_Hospodina{x}

nyní i_navěky.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky