Žalm {r:Žl}127{/r} (126)
{k:kat-z127.htm}Lidská námaha je marná, nepomáhá-li Bůh{/k}
Jste Boží stavba. ({r}1 Kor 3,9{/r})

{v}1{/v}Když nestaví dům Hospodin,{x}

marně se lopotí, kdo ho stavějí;

když nestřeží město Hospodin,{x}

marně bdí strážce.

{v}2{/v}Marné je časně vstávat,{+}

dlouho vysedávat u_práce, jíst chléb námahy;{x}

neboť svým miláčkům dává ho ve spánku.

{v}3{/v}Hle, Hospodinovým darem jsou synové,{x}

odměnou je plod lůna.

{v}4{/v}Čím jsou bojovníku šípy v_ruce,{x}

tím jsou synové z_mladých let.

{v}5{/v}Šťastný muž, který jimi naplnil svůj toulec;{x}

nepřijdou do hanby, když se budou v_branách soudit s_protivníky.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky