Žalm {r:Žl}126{/r} (125)
{k:kat-z126.htm}Bůh je naše radost a naděje{/k}
Jako máte účast v_soužení, tak budete mít účast i_v_útěše. ({r}2 Kor 1,7{/r})

{v}1{/v}Když Hospodin přiváděl siónské zajatce,{x}

byli jsme jako ve snách.

{v}2{/v}Tehdy byla naše ústa plná smíchu{x}

a náš jazyk plný jásotu.

Tehdy se říkalo mezi pohany:{x}

„Velkou věc s_nimi udělal Hospodin!“

{v}3{/v}Ano, velkou věc s_námi udělal Hospodin,{x}

naplnila nás radost.

{v}4{/v}Hospodine, změň náš osud,{x}

jako se mění údolí na jihu země.

{v}5{/v}Kdo sejí v_slzách,{x}

žnout budou s_jásotem.

{v}6{/v}Vycházejí s_pláčem,{x}

když nesou semeno k_setí:

přijdou však s_jásotem{x}

a přinesou své snopy.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky