Žalm {r:Žl}124{/r} (123)
{k:kat-z124.htm}Naše pomoc je ve jménu Páně{/k}
Pán řekl Pavlovi: „Neboj se ... protože já jsem s_tebou.“ ({r}Sk 18,9.10{/r})

{v}1{/v}Kdyby Hospodin nebyl s_námi{x}

– ať to vyzná Izrael_–

{v}2{/v}kdyby Hospodin nebyl s_námi,{x}

když se na nás obořili lidé,

{v}3{/v}zaživa by nás pohltili,{x}

když jejich hněv vzplál proti nám.

{v}4{/v}Voda by nás byla zatopila,{+}

příval by se byl převalil přes nás,{x}

{v}5{/v}přes nás by se převalily rozbouřené vody.

{v}6{/v}Veleben buď Hospodin, že nás nevydal{x}

za kořist jejich zubům!

{v}7{/v}Naše duše vyvázla jako pták{x}

z_ptáčníkovy léčky;

léčka se přetrhla,{x}

a my jsme volní.

{v}9{/v}Naše pomoc je ve jménu Hospodina,{x}

který učinil nebe a zemi.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky