Žalm {r:Žl}114 (113 A){/r}
Boží divy při východu z_Egypta
Buďte si vědomi, že i_vy jste vyšli z_Egypta, když jste se odřekli tohoto světa. (Sv. Augustin)

{v}1{/v}Když vytáhl Izrael z_Egypta,{x}

Jakubův dům z_cizáckého lidu,

{v}2{/v}stal se Juda Boží svatyní,{x}

Izrael Božím panstvím.

{v}3{/v}Moře to vidělo a prchlo,{x}

Jordán se obrátil nazpět,

{v}4{/v}Hory poskočily jako berani,{x}

pahorky jako jehňata.

{v}5{/v}Co je ti, moře, že prcháš,{x}

Jordáne, že se obracíš nazpět,

{v}6{/v}hory, proč poskakujete jako berani,{x}

pahorky, proč skáčete jako jehňata?

{v}7{/v}Země, třes se před Pánem,{x}

před Bohem Jakubovým,

{v}8{/v}jenž mění skálu v_bažinu,{x}

křemen v_prameny vod.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky