Žalm {r:Žl}108{/r} (107)
Důvěra v_Boha a prosba o_pomoc
Protože Syn Boží je vyvýšen nad nebesa, hlásá se jeho sláva po celé zemi. (Arnobius)

{v}2{/v}Plné důvěry je mé srdce, Bože,{+}

plné důvěry je mé srdce,{x}

budu zpívat a hrát.

{v}3{/v}Probuď se, má duše, probuď se, citero a harfo,{x}

chci vzbudit jitřenku.

{v}4{/v}Budu tě chválit mezi národy, Hospodine,{x}

budu tě oslavovat mezi pohany,

{v}5{/v}protože tvá milost je veliká až k_nebi,{x}

tvá věrnost až do oblak.

{v}6{/v}Ukaž se ve své vznešenosti na nebesích, Bože,{x}

nad celou zemí nechť je tvá sláva!

{v}7{/v}Aby se zachránili tvoji miláčkové,{x}

pomoz svou pravicí a vyslyš nás!

{v}8{/v}Bůh pravil ve své svatyni:{+}

„S_radostí rozdělím Sichem{x}

a rozměřím údolí Sukkot.

{v}9{/v}Mně patří území Gilead a Manasse,{x}

a Efraim je přilba mé hlavy, Juda mé žezlo.

{v}10{/v}Moab je má nádoba k_umývání,{+}

na Edom hodím svůj střevíc,{x}

vítězně zajásám nad Filištínskem.“

{v}11{/v}Kdo mě přivede k_opevněnému městu,{x}

kdo mě dovede do Edomska?

{v}12{/v}Zda ne ty, Bože, který jsi nás opustil;{x}

a již netáhneš, Bože, s_našimi vojsky?

{v}13{/v}Přispěj nám na pomoc proti nepříteli,{x}

vždyť marná je lidská podpora.

{v}14{/v}S_Bohem si povedeme udatně,{x}

on pošlape naše nepřátele.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky