{z95}Pokud se následující žalm říkal při uvedení do první modlitby dne, nahradí se zde žalmem 95 (94).{/z95}
Žalm {r:Žl}100 (99){/r}
{k:kat-z100.htm}Radost poutníků při vstupu do chrámu{/k}
Bůh dává vykoupeným zpívat vítěznou píseň. (Sv. Atanáš)

{v}1{/v}Plesejte Hospodinu, všechny země,{+}

{v}2{/v}služte Hospodinu s_radostí,{x}

vstupte před něho s_jásotem!

{v}3{/v}Uznejte, že Hospodin je Bůh,{+}

on nás učinil, a my mu náležíme,{x}

jsme jeho lid a stádce jeho pastvy.

{v}4{/v}Vstupte do jeho bran s_díkem,{+}

do jeho nádvoří s_chvalozpěvem,{x}

slavte ho, žehnejte jeho jménu!

{v}5{/v}Neboť Hospodin je dobrý,{+}

jeho milosrdenství je věčné,{x}

po všechna pokolení trvá jeho věrnost.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky