Bože, pospěš mi na pomoc.

Slyš naše volání.

Sláva Otci, jako byla.

Doporučuje se vykonat zpytování svědomí. Při společné modlitbě se může na toto místo vložit úkon kajícnosti jako v_úvodních mešních obřadech.

{RUBRIKA_END}-->

HYMNUS

ŽALTÁŘ

{SKRY_ANTIFONU_END}-->

Ant.

KRÁTKÉ ČTENÍ

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

SIMEONOVO KANTIKUM

Ant.

Kristus, světlo národů a sláva Izraele

Lk 2,29-32

{v}29{/v}Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka{x}

podle svého slova v_pokoji,

{v}30{/v}neboť moje oči uviděly tvou spásu,{x}

{v}31{/v}kterou jsi připravil pro všechny národy:

{v}32{/v}světlo k_osvícení pohanům,{x}

a k_slávě tvého izraelského lidu.

Ant.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Modleme se.

Amen.

ZAKONČENÍ

Dej nám, Bože, pokojnou noc
a posiluj nás, ať vytrváme v_dobrém
až do konce.

Amen.

{ZAVER_END}-->

Připojí se některá ze závěrečných mariánských antifon.

{MARIANSKE-ANTIFONY_END}-->