Kantikum
{k:kat-zjv15.htm}Projev úcty a klanění{/k}

{r}Zj 15,3-4{/r}

{v}3{/v}Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky,{x}

Pane, Bože vševládný!

Spravedlivé a spolehlivé jsou tvé cesty,{x}

králi národů!

{v}4{/v}Kdo by nevzdával, Pane, úctu a slávu tvému jménu?{x}

Vždyť ty jediný jsi svatý!

Všechny národy přijdou a budou se před tebou klanět,{x}

neboť se ukázalo, že tvá rozhodnutí jsou spravedlivá.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky