První kantikum
Moudrost zve k_svému stolu

{r}Př 9,1-6.10-12{/r}

Jeden člověk chystal velkou hostinu a pozval mnoho hostů. ({r}Lk 14,16{/r})

{v}1{/v}Moudrost si zbudovala palác,{x}

opřela jej o_sedm sloupů.

{v}2{/v}Pobila dobytek, smísila víno,{x}

připravila také svůj stůl.

{v}3{/v}Poslala své služebnice volat{x}

z_vyvýšenin města:

{v}4{/v}„Kdo je nezkušený, ať sem přijde,{x}

kdo je bez rozvahy, toho chci učit.

{v}5{/v}Pojďte, můj pokrm jezte,{x}

víno, mnou nalité, pijte!

{v}6{/v}Nechte dětinství, a budete žít,{x}

po cestě poznání choďte!“

{v}10{/v}Počátek moudrosti je bát se Hospodina,{x}

poznat Svatého – to je vědění.

{v}11{/v}Neboť skrze něj se tvé dny rozmnoží,{x}

rozhojní ti léta života.

{v}12{/v}Jsi-li moudrý, jsi moudrý pro sebe,{x}

jsi-li pošetilý, je to tvá škoda.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky