První kantikum
Duše spravedlivých jsou v_Boží ruce

{r}Mdr 3,1-6{/r}

Blažení, kdo umírají ve spojení s_Pánem. (Teď už) ať si odpočinou od svých lopot. ({r}Zj 14,13{/r})

{v}1{/v}Duše spravedlivých jsou v_Boží ruce,{x}

a nedotkne se jich utrpení.

{v}2{/v}Zdáli se být mrtví v_očích lidí pošetilých,{x}

jejich smrt se pokládala za neštěstí,

{v}3{/v}za záhubu jejich odchod od nás,{x}

v_pokoji však přebývají.

{v}4{/v}I_když se lidem zdálo, že jsou trestáni,{x}

jejich naděje byla plná nesmrtelnosti.

{v}5{/v}Po lehkém trestu dojdou velkých dobrodiní,{+}

vždyť Bůh je pouze zkoušel{x}

a shledal, že ho jsou hodni.

{v}6{/v}V_tavicím kelímku je zkoušel jak zlato,{x}

jako dokonalá oběť se mu zalíbili.

Druhé kantikum
Budoucí sláva spravedlivých

{r}Mdr 3,7-9{/r}

Spravedliví budou v_království svého Otce zářit jako slunce. ({r}Mt 13,43{/r})

(Spravedliví) {v}7{/v}zazáří,{x}

jako jiskry proběhnou obilnými stébly.

{v}8{/v}Budou soudit pohany a ovládnou národy{x}

a Pán jim bude navěky králem.

{v}9{/v}Ti, kdo v_něj doufali, poznají pravdu,{x}

kdo byli věrní, setrvají u_něho v_lásce,

protože popřává svým vyvoleným{x}

lásku a smilování.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky