Třetí kantikum
Bůh živil svůj lid andělským pokrmem

{r}Mdr 16,20-21.26; 17,1a{/r}

Chléb Boží je ten, který sestupuje z_nebe a dává život světu. ({r}Jan 6,33{/r})

{v}16,20{/v}(Pane,) tys živil svůj lid andělským pokrmem,{x}

a neustále jsi jim poskytoval hotový chléb z_nebe,

který je schopný dát všemu rozkoš{x}

a ukojit každou chuť.

{v}21{/v}Od tebe poslaná výživa{x}

ukázala totiž tvoji něžnost k_(tvým) dětem,

neboť vyhovovala přání toho, kdo ji požíval,{x}

a přizpůsobovala se chuti, jak si kdo přál.

{v}26{/v}Tak se poučili tvoji synové, které miluješ, Pane,{x}

že člověka neživí rozličné druhy plodů,

ale tvé slovo, že zachovává ty, kdo věří v_tebe.{x}

{v}17,1{/v}Veliké a neproniknutelné jsou tvé úradky.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky