První kantikum
Blaze tomu, kdo doufá v_Boha

{r}Jer 17,7-8{/r}

Blahoslavení, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho. ({r}Lk 11,28{/r})

{v}7{/v}Požehnaný je člověk, který doufá v_Hospodina,{x}

jehož oporou je Hospodin!

{v}8{/v}Je jako strom, který je zasazen u_vod,{x}

který své kořeny vyhání k_potoku;

když přijde vedro, nestrachuje se,{x}

jeho listí zůstává zelené,

ani v_suchém roku nemá starosti,{x}

nepřestává nést ovoce.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky