Kantikum
{k:kat-jdt16.htm}Bůh, stvořitel světa, chrání svůj lid{/k}

{r}Jdt 16,1-2a.13-15{/r}

Zpívali píseň novou. ({r}Zj 5,9{/r})

{v}1{/v}Udeřte na buben ke cti Páně;{x}

zazpívejte Bohu s_doprovodem cimbálů,

zanotujte mu píseň novou,{+}

oslavujte a vzývejte jeho jméno!{x}

{v}2{/v}Pán zamezuje války.

{v}13{/v}Zazpívám mému Bohu píseň novou:{+}

Pane, jsi veliký a slavný,{x}

podivuhodný mocí a nepřemožitelný!

{v}14{/v}Ať ti slouží všechno tvorstvo,{x}

neboť jsi rozkázal, a stalo se,

seslal jsi svého ducha, a vše bylo stvořeno,{x}

nikdo nemůže odporovat tvému slovu.

{v}15{/v}Vody se vzdouvají a hory se třesou od základů,{x}

jako vosk se roztékají před tebou skály,

ale k_těm, kdo se tě bojí,{x}

jsi vždycky milostivý.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky