Kantikum
{k:kat-iz45.htm}Já jsem Bůh, a nikdo jiný{/k}

{r}Iz 45,15-18af.19ef.20cd.21ef-25{/r}

Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno. ({r}Flp 2,10{/r})

{v}15{/v}Opravdu, ty jsi Bůh skrytý,{x}

Bůh Izraele, spasitel.

{v}16{/v}Jsou zahanbeni a potupeni všichni,{x}

společně odešli s_hanbou výrobci model.

{v}17{/v}Izrael byl spasen od Hospodina{x}

spásou věčnou.

Nebudete zahanbeni ani potupeni{x}

na věčné časy.

{v}18{/v}Tak praví Hospodin, stvořitel nebes:{x}

„Já jsem Hospodin, a nikdo jiný!

{v}19{/v}Já, Hospodin, mluvím, co je správné,{x}

a oznamuji pravdu.

{v}20{/v}Bez rozumu jsou ti, kdo nosí své dřevěné modly{x}

a modlí se k_nějakému bohu, jenž nemůže spasit.

{v}21{/v}Mimo mne není jiný Bůh!{x}

Bůh spravedlivý a spasitel není mimo mne!

{v}22{/v}Obraťte se ke mně a dejte se spasit,{+}

všechny končiny země!{x}

Neboť já jsem Bůh, a nikdo jiný!

{v}23{/v}Při sobě jsem přísahal,{+}

z_mých úst vyšla pravda,{x}

neodvolatelné slovo:

Každé koleno se mi bude klanět,{+}

přísahat bude každý jazyk.“{x}

{v}24{/v}Řeknou: „Jen v_Hospodinu je vítězství a síla.“

S_hanbou přijdou k_němu{x}

všichni, kdo mu odpírají.

{v}25{/v}Vítězství a slávy dojde v_Hospodinu{x}

celý rod Izraele.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky