Kantikum
Druhé kantikum
{k:kat-iz42.htm}Chvalozpěv o_Bohu, vítězi a spasiteli{/k}

{r}Iz 42,10-16d{/r}

Zpívali před trůnem píseň novou. ({r}Zj 14,3{/r})

{v}10{/v}Zpívejte Hospodinu píseň novou,{x}

jeho chválu od končin země,

vy, kdo se vydáváte na moře,{+}

a všechno, čím je naplněné,{x}

ostrovy a ti, kdo je obývají!

{v}11{/v}Ať zajásá poušť a její města,{x}

osady, v_nichž bydlí Kedar!

Ať zpívají obyvatelé Petry,{x}

ať volají z_vrcholů hor!

{v}12{/v}Ať vzdávají Hospodinu slávu,{x}

ať na ostrovech zvěstují jeho chválu!

{v}13{/v}Hospodin vyjde jako hrdina,{x}

jako bojovník se roznítí zápalem k_boji,

vydá válečný pokřik{x}

a přemůže své nepřátele.

{v}14{/v}„Dlouho jsem byl nečinný,{x}

mlčel jsem a zdržoval se;

(nyní) jak rodička budu křičet,{x}

sténat a zároveň nabírat dech.

{v}15{/v}Zpustoším hory a vrchy,{x}

všechnu jejich zeleň nechám zvadnout,

proměním řeky v_ostrovy,{x}

vysuším bažiny.

Povedu slepé po cestě, kterou neznají,{x}

dám jim chodit po neznámých stezkách,

tmu před nimi změním ve světlo,{x}

nerovnou půdu v_rovinnou.“

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky