Kantikum
{k:kat-iz38.htm}Úzkosti nemocného, radost uzdraveného {/k}

{r}Iz 38,10-12d.14cd.17-20{/r}

Já jsem Živý. Byl jsem mrtev, a hle – jsem živ na věky věků a mám klíče od smrti a podsvětí. ({r}Zj 1,17-18{/r})

{v}10{/v}Řekl jsem: Uprostřed svého života mám odejít k_branám podsvětí{x}

mám postrádat zbytek svých let.

{v}11{/v}Řekl jsem: Nemám (už) vidět Hospodina v_zemi živých,{x}

nemám už hledět na nikoho mezi obyvateli světa.

{v}12{/v}Můj příbytek je stržen,{+}

je ode mě odnesen{x}

jako stan pastýřů.

(Bůh) svinul jako tkadlec můj život,{x}

odřízl mě od osnovy.

{v}14{/v}V_slabosti se mé oči (zdvihají) vzhůru,{x}

Pane, trpím násilí, zastaň se mě!

{v}17{/v}Hle, v_pokoj se změnila má hořkost!{+}

Tys tedy zachránil mou duši z_propasti zhouby,{x}

ano, za svá záda jsi hodil všechny mé hříchy.

{v}18{/v}Vždyť podsvětí tě nebude slavit{+}

ani smrt tě nebude chválit.{x}

Ti, kdo sestupují do jámy, nebudou čekat na tvou věrnost.

{v}19{/v}Kdo žije, jen kdo žije, bude tě slavit jako já dnes.{x}

Otec bude o_tvé věrnosti vypravovat synům.

{v}20{/v}Hospodine, zachraň mě,{x}

a za zvuku citery budeme zpívat po všechny dny svého života v_Hospodinově domě.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky