KantikumDruhé kantikum
{k:kat-iz2.htm}Hora s_Hospodinovým domem na vrcholu hor{/k}

{r}Iz 2,2-5{/r}

Všechny národy přijdou do Hospodinova domu

{r}Iz 2,2-3{/r}

Všechny národy přijdou a budou se před tebou klanět. ({r}Zj 15,4{/r})
Pozemští králové přinesou svoje bohatství do svatého města Jeruzaléma. (Srov. {r}Zj 21,24{/r})

{v}2{/v}Stane se v_posledních dnech:{+}

Pevně bude stát hora s_Hospodinovým domem na vrcholu hor,{x}

vyvýšena nad pahorky,

{v}3{/v}budou k_ní proudit všechny národy.{x}

Budou k_ní putovat četné kmeny a řeknou:

„Vzhůru, vystupme na Hospodinovu horu,{x}

do domu Jakubova Boha!

Ať nás naučí svým cestám,{x}

choďme po jeho stezkách!“

Ze Siónu vyjde nauka,{x}

z_Jeruzaléma Hospodinovo slovo.

{v}4{/v}Soudit bude národy,{x}

rozsuzovat četné kmeny,

že zkují své meče v_radlice{x}

a svá kopí ve vinařské nože.

Nezdvihne již meč národ proti národu,{x}

válce se již nebudou učit.

{v}5{/v}Jakubův dome, vzhůru,{x}

choďme v_Hospodinově světle!


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky