Kantikum
{k:kat-flp2.htm}Kristus, Boží služebník{/k}

{r}Flp 2,6-11{/r}

Kristus Ježíš, {v}6{/v}ačkoli má božskou přirozenost,{x}

nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu,

{v}7{/v}ale sám sebe se zřekl,{+}

vzal na sebe přirozenost služebníka{x}

a stal se jedním z_lidí.

Byl jako každý jiný člověk,{+}

{v}8{/v}ponížil se a byl poslušný až k_smrti,{x}

a to k_smrti na kříži.

{v}9{/v}Proto ho také Bůh povýšil{x}

a dal mu Jméno nad každé jiné jméno,

{v}10{/v}takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno{x}

na nebi, na zemi i_v_podsvětí

{v}11{/v}a každý jazyk musí k_slávě Boha Otce vyznat:{x}

Ježíš Kristus je Pán.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky