Kantikum
Druhé kantikum
Bůh obnoví svůj lid

{r}Ez 36,24-28{/r}

Budou jeho lidem, a on – Bůh s_nimi – bude jejich Bohem. ({r}Zj 21,3{/r})

{v}24{/v}Vezmu vás z_národů,{+}

shromáždím vás ze všech zemí{x}

a přivedu vás do vaší vlasti.

{v}25{/v}Pokropím vás očistnou vodou{+}

a budete čistí od všech svých nečistot,{x}

očistím vás od všech vašich model.

{v}26{/v}Dám vám nové srdce,{x}

vložím do vás nového ducha,

odejmu z_vašeho těla srdce kamenné{x}

a dám vám srdce z_masa.

{v}27{/v}Vložím do vás svého ducha{+}

a způsobím, že budete žít podle mých zákonů,{x}

zachovávat má přikázání a plnit je.

{v}28{/v}Budete bydlet v_zemi,{x}

kterou jsem dal vašim otcům,

budete mým lidem{x}

a já budu vaším Bohem.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky