Kantikum
{k:kat-dan3-52.htm}Všechno tvorstvo chválí Boha{/k}

{r}Dan 3,52-57{/r}

Stvořitel... ať je velebený navěky. ({r}Řím 1,25{/r})

{v}52{/v}Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců,{x}

chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.

Požehnané je tvé slavné svaté jméno{x}

a svrchovaně chvályhodné a velebené navěky.

{v}53{/v}Požehnaný jsi ty ve svém svatém slavném chrámě{x}

a svrchovaně chvályhodný a slavný navěky.

{v}54{/v}Požehnaný jsi ty na svém královském trůně{x}

a svrchovaně chvályhodný a velebený navěky.

{v}55{/v}Požehnaný jsi ty, který shlížíš na hlubiny a trůníš na cherubech,{x}

a svrchovaně chvályhodný a velebený navěky.

{v}56{/v}Požehnaný jsi ty na klenbě nebes{x}

a velebený a plný slávy navěky.

{v}57{/v}Všechna díla Páně, velebte Pána,{x}

chvalte a oslavujte ho navěky.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky