Kantikum
Dobrovolné utrpení Božího služebníka, Krista.

Srov. {r}1 Petr 2,21-24{/r}

{v}21{/v}Kristus trpěl za nás{+}

a zanechal nám tak příklad,{x}

abychom šli v_jeho šlépějích.

{v}22{/v}On nezhřešil{x}

a nikdo od něho neslyšel nic neupřímného.

{v}23{/v}Když mu spílali,{x}

on jim to spíláním neoplácel,

když trpěl, nevyhrožoval,{x}

ale ponechal vše tomu, který soudí spravedlivě.

{v}24{/v}On sám na svém těle vynesl{x}

naše hříchy na dřevo (kříže),

abychom byli mrtví hříchům{x}

a žili spravedlivě.

Jeho ranami{x}

jsme uzdraveni.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky